Wymiany, zwroty, reklamacje - Lilu

W przypadku, gdy zamówienie nie będzie spełniać Państwa oczekiwań,
macie Państwo możliwość wymiany lub zwrotu zakupionego towaru w terminie 10 dni kalendarzowych od daty jego otrzymania,
pod warunkiem zwrotu towarów nieużywanych, czystych, z metkami, "pozbawionych zapachu" (np. kremy, perfumy).

 

Wymiana

W celu wymiany zakupionego towaru należy :

  1. Skontaktować się z nami mailowo lub telefonicznie, ( pozwoli nam to przygotować
  2. dla Państwa towar do kolejnej wysyłki co znacznie przyspieszy zamianę)
  3. Odpowiednio go zapakować ( koperta bąbelkowa), która uchroni go przed uszkodzeniem
  4. Dołączyć do niego kartkę z opisem prośby
  5. Dołączyć do koperty 17 zł na kolejną wysyłkę
  6. Zapakowane produkty odesłać na adres:

Centrum Chandlowe Szembeka
Sklep nr 7 , parter
ul. Zamieniecka 90
04-158 Warszawa
Tel. 22 3004647
Tel. 531 560 660

Czynne : ( pn-ptk 9-19 -- Sobota 9-15 )

Informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do sklepu za pobraniem oraz do paczkomatów.

Wymiana artykułów pończoszniczych możliwa jest pod warunkiem odesłania towaru w oryginalnym nierozpieczętowanym opakowaniu.

Towar, którego wymiana nie zostanie uznana (odesłany po wymaganym terminie, zabrudzony, uszkodzony), będzie odesłany na koszt Konsumenta.

 

Zwrot

W celu zwrotu zakupionego towaru należy go:

  1. Odpowiednio zapakować ( koperta bąbelkowa), która uchroni go przed uszkodzeniem.
  2. Proszę pobrać formularz zwrotu i wypełniony dołączyć do zwracanego produktu. Poniżej znajduje się link do pobrania formularza.

Miejsce na link formularza zwrotu

  1. Zapakowane produkty odesłać na adres:

Centrum Chandlowe Szembeka
Sklep nr 7 , parter
ul. Zamieniecka 90
04-158 Warszawa
Tel. 22 3004647
Tel. 531 560 660

Czynne : ( pn-ptk 9-19 -- Sobota 9-15 )

Informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem oraz do paczkomatów.

Pieniądze za otrzymany towar zwracane są w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez nas przesyłki.

Artykuły pończosznicze przyjmujemy celem zwrotu jedynie z wadami fabrycznymi.

Towar, którego zwrot nie zostanie uznany (odesłany po wymaganym terminie, zabrudzony, uszkodzony), będzie odesłany na koszt Konsumenta.

W przypadku zwrotu towaru w myśl art.7. ust.3 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

Zgodnie z brzmieniem ustawy "Kodeks cywilny” w razie przesłania rzeczy sprzedanej za pośrednictwem przewoźnika Konsument obowiązany
jest sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia rzeczy obowiązany jest dokonać wszelkich
czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika informując o tym fakcie Sklep: spisanie protokołu określającego
stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody i podpisanie jednocześnie przez przewoźnika i odbiorcę przesyłki.
Sposób badania przesyłki jest uregulowany w ustawie Prawo przewozowe (art. 74 i następne). Ustawodawca przewidział,
iż przyjęcie przesyłki przez odbiorcę (Konsumenta) bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

 

Reklamacje

Towar wraz z dowodem zakupu i opisem zaistniałego problemu dotyczącego wady towaru, prosimy odesłać na adres:

Centrum Chandlowe Szembeka
Sklep nr 7 , parter
ul. Zamieniecka 90
04-158 Warszawa
Tel. 22 3004647
Tel. 531 560 660

Czynne : ( pn-ptk 9-19 -- Sobota 9-15 )

Reklamacja zostanie rozpatrzona przez sklep w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu.

W razie konieczności wydania opinii rzeczoznawcy termin rozpatrzenia reklamacji może się wydłużyć do 21 dni kalendarzowych.

Informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem oraz do paczkomatów.

Sklep Lilu-bielizna.com® zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu cywilnego
(art. 556- 576, Dz.U. 18 maja 1964 Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami), i Ustawy z dnia 27-07-2002 r o szczególnych warunkach
sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dziennik Ustaw z dnia 5 września 2002 r. Nr 141 poz. 1176 )
rozpatruje reklamacje w terminie do 1 roku od daty zakupu artykułu. Sklep ponosi odpowiedzialność z
tytułu rękojmi, gdy sprzedana przez niego rzecz jest dotknięta wadą ( wada – zmniejszająca wartość rzeczy, użyteczność rzeczy,
gdy rzecz nie ma właściwości, o których było napisane w serwisie sklepu Lilu-bielizna.com, gdy rzecz wydano w stanie niezupełnym, niekompletnym),
a w chwili zawarcia umowy Konsument o niej nie wiedział. Warunkiem zachowania prawa do skorzystania z reklamacji jest odesłanie czystego produktu oraz dołączenie pisemnego
zawiadomienia o wadzie w terminie do 1 miesiąca od daty jej wykrycia oraz odesłanie produktu.
Z tytułu rękojmi Konsument przysługuje prawo do: odstąpienia od umowy, obniżenia ceny, wymiana wadliwej rzeczy na inną, bez wady, usunięcia wady.